Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

För personal

Arbetar du med barn på exempelvis förskola, skola eller inom barn- och mödravården, har du anmälningsplikt och är skyldig att anmäla din oro till socialtjänsten. Det framgår av Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §.

När du kommit fram till att göra en anmälan rekommenderar vi att föräldrarna först informeras. Den fortsatta kontakten med familjen blir lättare om de först får veta från dig vad du är orolig för. Det är även bra om du är med vid första mötet med socialtjänsten för att berätta om din oro. Du som har anmälningsplikt kan inte göra en anonym anmälan.

Det finns situationer när föräldrar inte ska informeras om att en anmälan har gjorts till socialtjänsten. Det handlar om situationer när barn utsätts för misshandel och olika former av övergrepp. Då är det bäst att först kontakta socialtjänsten som får bedöma om barnen behöver omedelbart skydd.

Har du anmälningsplikt har du rätt att på din begäran få reda på om din anmälan ledde till inledd utredning, inte inledd utredning eller att utredning redan pågår enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1 b §.

Orosanmälan, barn

Vi är tacksamma om du har svar på en del av frågorna nedan vid anmälan. Ytterligare frågor och information kan tillkomma.

 • Vad var det som gjorde att du anmälde just nu?
 • Hur länge har det funnits oro för att barnet far illa?
 • Vad skulle kunna hända om inget görs?
 • Var befinner sig barnet just nu?
 • Tror du att det är en akut fara för barnet? Om ja, hur då?
 • Finns det andra barn i familjen? Om ja, ange vilka och ålder.
 • Är det något särskilt vi behöver tänka på inför kontakten med barnet eller vårdnadshavarna?
 • Känner barnet till att anmälan är gjord?
 • Känner vårdnadshavarna till att anmälan är gjord?
 • Skulle du kunna tänka dig att medverka vid ett möte för att diskutera anmälan tillsammans med barnet och vårdnadshavarna?
 • Finns det något som fungerar bra när det gäller barnets situation?

Vi behöver också få:

 • Namn och personnummer på den anmälan avser.
 • Kontaktuppgifter till ungdomen om hen är över 15 år.
 • Behöver barnet/ungdomen eller föräldrarna tolk? Ange språk.