Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Välfärdsteknik t.ex. Trygghetslarm m.m.

För att känna trygghet i bostaden dygnet runt kan t.ex. trygghetslarm eller en läkemedelspåminnare vara till hjälp, se de olika förslagen nedan.

För att känna trygghet i bostaden dygnet runt kan ett trygghetslarm vara till hjälp. Med larmet går det att få kontakt med personal eller anhöriga vid akuta situationer som exempelvis om man ramlat eller insjuknat hastigt och behöver hjälp akut.

Larmet ska inte användas till icke akuta situationer, såsom medicin givning, hushållsgöromål eller liknande sysslor. Larmet bärs som ett armband eller runt halsen och genom en knapptryckning aktiveras det. 

Du kan ansöka om trygghetslarm direkt hos handläggaren eller via biståndshandläggaren.

Trygghetslarm - baspaket:

 • Trygghetstelefon
 • Larmknapp som bärs runt handleden eller runt halsen
 • Anslutningsdetaljer

Extra larmanordning:
Extra larmanordning är en påbyggnad av baspaketet och kan vara:

 • Passagevakt som larmar när dörren öppnas. Larmsignalen går via Trygghetscentralen i Örebro antingen till en anhörig eller till hemtjänsten.
 • Rörelsevakt som larmar vid rörelse när någon passerar "vakten". Larmsignalen går direkt till den anhöriga som vårdar någon i bostaden.

Andra varianter av anhörigsystem är t ex:

 • Trampmatta som larmar när någon kliver på mattan
 • Säng/sittvakt signalerar när personen lämnar sängen eller rullstolen

Avgiften för Trygghetslarm:

- om du har hemtjänstinsatser, 148 kr per månad.
- om du inte har hemtjänst, 225 kr per månad (148 kr + beredskapsavgift 77 kr)
- extra utryckningsavgift utgår vid mer än 7 larm/vecka med 50 kr per gång.

Avgiften tickar på så länge man har utrustningen hemma hos sig. Vill man avsluta larmet så kontaktar man hemtjänsten som hämtar bort utrustningen.

Med mobilt trygghetslarm kan du känna dig trygg oavsett om du vistas i hemmet, går till brevlådan eller tar dig ut på byn. Det mobila trygghetslarmet bär du på armen eller som ett armband. Tack vare den inbyggda GPS-funktionen kan anhörig/bekant vid behov lokalisera var du befinner dig. I det mobila trygghetslarmet du bär finns inbyggd högtalare och mikrofon, vilket gör det möjligt att kommunicera via det mobila trygghetslarmet.

Mobilt trygghetslarm passar dig som

 • är i behov av trygghetslarm men är rörlig och ofta vistas utanför hemmet.
 • känner dig otrygg vid utevistelse som bidrar till att du begränsar dig i varierande aktiviteter.
 • om det är risk att du går vilse.
 • har närstående som är oroliga att du inte hittar hem då du går ut.

Möjligheter med mobilt trygghetslarm

 • ökad trygghet vid utevistelse
 • fortsatt deltagande i samhällslivet och frihet
 • bibehålla hälsa och aktivt liv
 • ökad möjlighet att även på sikt bo kvar i ordinärt boende
 • trygghet för dig själv och närstående

Risker med mobilt trygghetslarm

 • om du inte använder larmet gör det ingen nytta, du behöver därför ha det på dig.
 • där mobiltäckning saknas eller är väldigt dålig finns risk att det mobila trygghetslarmet inte fungerar.

Förutsättningar för att bli beviljad mobilt trygghetslarm

 • Den enskilde behöver komma överens med anhörig/bekant om att denne är larmmottagare. Larmmottagaren kan bo eller befinna sig på annat ställe än i närheten av brukaren men larmet går till denna.
 • Larmmottagaren har och kan hantera en smart mobiltelefon.
 • Själv kunna ladda och ta på dig klockan eller ha anhörig/bekant som hjälper dig med detta (det mobila trygghetslarmet ska laddas en gång per dygn).
 • Du ska vara bosatt i Pajala kommun.
 • Du eller någon anhörig/bekant ansvarar för att enheten laddas dagligen och att du bär den.
 • Om den som ska bära larmet är dement/förvirrad och risk finns att hen vandrar iväg så måste det finnas en person i dess närhet som upptäcker detta och agerar.

Hur fungerar det mobila trygghetslarmet?

Man larmar genom att trycka på enhetens larmknapp, enheten ringer då upp anhörigs/bekants telefon utifrån en förbestämd lista. Den fortsätter att ringa personerna på listan tills någon svarar, i sista hand larmas hemtjänsten om man valt att ha hemtjänsten med som larmmottagare (medför extra kostnad vid larm och kan vara lång inställelsetid).

Ansökan om mobilt trygghetslarm

Väljer man att inte ha hemtjänsten som sista larmmottagare så beställer man larmet via Sensorem direkt, länkar till webbsidan finns nedan.

Väljer man att hemtjänsten ska vara med som sista larmmottagare så beställer man via e-tjänst på Pajala kommuns webbplats. Man kan också ringa till handläggare för trygghetslarm och göra beställning, handläggaren i sin tur skickar vidare beställningen till Sensorem som kontaktar beställaren och ger den information om tjänsten.

Pajala kommun vill informera om att det finns hjälpmedel som Läkemedelspåminnare. Den påminner dig att ta din medicin, mer information finns på leverantörens webbsida, se länk nedan.

Förutsättningar för att bli bevilja läkemedelspåminnare

 • Den enskilde behöver komma överens med anhörig/bekant om att denne är larmmottagare.
 • Larmmottagaren kan bo eller befinna sig på annat ställe än i närheten av brukaren men larmet går till denna.
 • Larmmottagaren har och kan hantera en smart mobiltelefon.
 • Den enskilde har dosförpackade läkemedel.
 • Den enskilde eller vid behov anhörig/bekant ansvarar för att enhet laddas med dosförpackade läkemedel och att den enskilde tar sina läkemedel.
 • Den enskilde har egenvård för läkemedel (är ej hemsjukvårdspatient).
 • Den enskilde är bosatt i Pajala kommun.
 • Krävs mobiltäckning.

Avgift (egenvård för läkemedel)

Väljer man att ha hemtjänsten på larmlistan så blir avgiften högre än om man väljer att inte ha det.

Med Pajala kommuns hemtjänsten på larmlistan:

 • Uppstartsavgift 500 kr
 • 500 kr per månad (leverantören tar 299 kr per månad + kostnad till Pajala kommun med 201 kr per månad).
 • Utryckningsavgift utgår vid larm med 200 kr per gång när hemtjänsten ringer och påminner dig att ta dina läkemedel. Pajala kommun har rätt att ompröva beslutet om läkemedelspåminnare om åtgärder från hemtjänstjouren sker vid upprepade gånger.

Utan Pajala kommuns hemtjänst på larmlistan (detta är ett billigare alternativ):

 • Se på leverantörens webbsida, länk nedan.

Ansökan

Med Pajala kommuns hemtjänst i larmlistan:

 • Ansök via Pajala kommuns e-tjänst, se länk nedan
 • Ring en handläggare på Pajala kommun.

Utan Pajala kommuns hemtjänst i larmlistan (detta är ett billigare alternativ):

 • Kontakta leverantören Dosell direkt via telefon 08-21 11 21 eller via deras webbsida, se länk.