Utbildningsinsats Integration

Pajala kommun är projektägare av det kommungemensamma projektet Utbildningsinsats Integration som syftar till att öka kommunens beredskap och mottagningskapacitet samt främja samverkan mellan Norrbottens kommuner.

På flyktingsamordnarträffarna för Norrbottens kommuner har frågan kring ökad kunskap kring nyanlända och utrikesfödda lyfts vid flera tillfällen.
Med de utbildnings insatser som anordnas genom projektet Utbildningsinsats Integration kan vi ge ökad kunskap, förståelse och metoder för kommunanställda att möta nyanlända och utrikesfödda utifrån deras bakgrund och behov.

Projektet syftar till att ytterligare öka kommunens beredskap och mottagandekapacitet. Kommunanställda får ökad kunskap för att möta nyanlända och utrikes födda. Detta i sin tur kan öka den målgruppens integration och delaktighet i samhället genom att stöd och kunskap finns hos kommunanställda. Vilket vidare leder till ett förbättrat och utökat stöd till nyanlända och utrikesfödda som främjar egenmakt.

Planerade insatser 2024-2025

  • Studiebesök Tervola, Finland (4-5 oktober).
  • Föreläsning: Barnuppfostran i andra kulturer med Srour Gabro, öppen för alla, digitalt (9 november 14:00)
  • Föreläsning med Röda Korset: Trauma, 2 halvdagar, digitalt (1 tillfälle ht 2023, 1 tillfälle vt 2024)
  • Föreläsning: Hur ska vi nå analfabeter? Öppen för alla, digitalt (vt 2024)
  • Kjell Kampe, föreläsning: Tänk om du måste fly till TadzMbeKistan, öppen för alla, fysiskt i Luleå max 70 deltagare + digitalt.  (feb 2024)
  • Studiebesök i Malmö, Jalla Trappan (maj 2024).