Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Regionala kollektivtrafikmyndigheten gör bedömning av rätt till färdtjänst. Detta innebär att ni måste vända er direkt till dem för att göra er ansökan eller om ni har frågor.