Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Regionala kollektivtrafikmyndigheten gör bedömning av rätt till färdtjänst. Detta innebär att ni måste vända er direkt till dem för att göra er ansökan eller om ni har frågor.

RKM- Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Adress: Smedjegatan 19, 972 32 Luleå
Telefontid: måndag-fredag kl. 10.00-12.00
Telefon: 0926-752 77

E-post: fardjanst@rkmbd.se
Hemsida: www.rkmbd.se/