Överklagan av beslut

Kommunens beslut som rör enskilda kan som regel överklagas.

Du kan överklaga om beslutet du fått inte överensstämmer med din ansökan. Din överklagan skall ha inkommit till socialförvaltningen senast tre (3) veckor efter det att du fått beslutet. Kommer överklagan efter föreskriven tid kommer överklagan inte att behandlas. 

Om beslutet kvarstår skickar socialförvaltningen överklagan till Förvaltningsrätten. 

Vid behov kan socialförvaltningen vara behjälplig med skrivelsen i samband med överklagan.