Taxor och avgifter

Hemsjukvårdsavgifter, förändringar i avgifter from 1 juni 2023

 

Avgift för hembesök av distriktsköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut. För enskild som inte omfattas av hemsjukvårdsinsatser faktureras en besöksavgift i enlighet med Region Norrbottens primärvårdstaxa, 300 kr per gång. Denna tas ut om hembesök görs av distriktsköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut oavsett vem som bokar besöket.

För enskilda som är inskrivna hemsjukvårdspatienter faktureras 435 kr per månad, 0,8282% av prisbasbeloppet.

Inkontinenshjälpmedel faktureras med 16 kr/mån, 0,0315% av prisbasbeloppet.

Dessa avgifter ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan.

Avgift för hjälpmedel faktureras med en engångsavgift. Detta gäller till exempel engångsavgift för rollator, 300 kr.

Hjälpmedel lämnas åter efter att behovet upphört, kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut.