Taxor och avgifter

Hemsjukvårdsavgifter

Avgift för hembesök av distriktsköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut.

För enskild som inte omfattas av hemsjukvårdsinsatser faktureras en besöksavgift i enlighet med Region Norrbottens primärvårdstaxa, 300 kr per gång. Denna tas ut om hembesök görs av distriktsköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut oavsett vem som bokar besöket.

För enskilda som är inskrivna hemsjukvårdspatienter faktureras 475 kr per månad, 0,8282% av prisbasbeloppet. Dessa avgifter ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan.

Avgift för hjälpmedel faktureras med en engångsavgift. Hjälpmedel lämnas åter efter att behovet upphört, kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut.