Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Detaljplaner Junosuando

Bilden är en översikt av gällande detaljplaner i Junosuando. I Kartportalen kan du se vilken detaljplan som gäller för respektive område. Ett urval av planerna finns tillgängliga för nedladdning här.

Om du saknar en plan eller behöver hjälp att hitta rätt plan är du välkommen att kontakta oss.

Del av Junosuando by (2021)
Junosuando 5:18 5:41 & Salmijärvi 1:10 (2014)
Junosuando 7:14 (2014)
Junosuando 7:27 (1990)

Junosuando Mäkitörmä (1985)

Junosuando kyrkby (1977)