Bild på ett par händer som håller i en nyplanterat växt
Photo by Noah Buscher

Återvinningsstationer

Sortera rätt - produkter med producentansvar

Varje gång du köper en produkt med en förpackning betalar du en liten avgift som används till att finansiera nationell insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Eftersom du redan har betalat för insamlingen är det viktigt att du sorterar dina förpackningar. Om du slänger dem som brännbart får du betala för dem en gång till genom renhållningsavgiften.

Frågor och svar

FTI har anläggningar på följande platser i Pajala kommun:

 • Pajala:  Sommarvägen samt Kirunavägen 49 
 • Tärendö: Skolan
 • Korpilombolo: Strandvägen/Industrivägen
 • Junosuando: Brandstationen
 • Sattajärvi: Fd affären (mitt i byn)
 • Saittarova: Affären
 • Kainulasjärvi: Fd skolan
 • Kaunisvaara: Folkets hus
 • Muodoslompolo: Affären
 • Kitkiöjärvi: Träffpunkten

Det är ej Pajala kommuns ansvar utan ett fristående företag som heter FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som sköter och ansvarar för återvinningsstationerna i Sverige. På uppdrag av FTI tömmer och städar deras entreprenörerna vid dessa stationer.

Om du har några synpunkter på tömning eller städning vid återvinningsstationerna ska du kontakta FTI på telefonnummer 0200-88 03 11 eller gå in på deras webb www.ftiab.selänk till annan webbplats

Har du frågor gällande miljö och kontinuerlig nedskräpning tag kontakt med Bygg och Miljö. 

Pajala kommun har enbart upphandlat drift och underhåll av tre återvinningsstationer i kommunen. Dessa är utplacerade i:

 • Kardis: Samlingslokalen
 • Kihlanki: Fd skolan
 • Keräntöjärvi: Fd affären

Kontakta handläggare vid teknik och service.