""
Nyföretagarcentrum Nord

Starta företag

Har du en affärsidé som du drömmer om att förverkliga? Pajala kommun erbjuder stöttning i uppstart av ditt företag genom vår samarbetsparter Nyföretagarcentrum Nord som erbjuder kostnadsfri rådgivning och utbildning.

Utöver att hjälpa dig att utveckla din idé vidare kan NyföretagarCentrum Nord också tillhandahålla de rätta kontakterna för att ta dig vidare. Deras erfarna rådgivare är själva företagare med bred kompetens och kunskap.

Mentorprogram

Livet som ny företagare innebär att både utmaningar och möjligheter ska hanteras för att driva företaget framåt. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren person, kan starten underlättas och företagets utveckling få fart. I NyföretagarCentrum Nords mentorprogram ges nyföretagare kostnadsfritt tillgång till en mentor under ett års tid, och ingår samtidigt i det värdefulla regionala Mentornätverket.

I NyföretagarCentrums mentorprogram följs adept och mentor åt under ett års tid (oktober – juni). Under denna period får adepten – den nya företagaren kostnadsfritt någon att utmana sin affärsidé med, hjälp att hitta lösningar på svårigheter och stöd i företagets utveckling framåt.

Du kan läsa mer om mentorprogrammet på NyföretagarCentrum Nords hemsida, se länk nedan.