Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet är en insats enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det innebär att en person kommer hem och tillfälligt bistår dig. Syftet är att göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avlösning för att kunna vila, genomföra egna aktiviteter eller göra ärenden utanför hemmet.