Kompetensutveckling & utbildning

Det finns många vägar att hitta rätt kompetens. När din organisation har behov av kompetensutveckling eller utbildning kan du kontakta Lapplands Lärcentra.

Tillsammans med Lapplandslärcentra kan ni diskutera vilka möjligheter som finns för att hitta de utbildningar som passar branschens rekryteringsbehov. Lapplands lärcentra kan t.ex. söka nya utbildningar, genomföra uppdragsutbildningar eller förmedla kontakt till andra utbildningsanordnare.

Kompetensutveckling

Har er organisation behov av kompetensutveckling? Lapplands lärcentra kan genomföra uppdragsutbildning eller förmedla kontakten till andra utbildningsanordnare. Ni som beställare avgör innehåll, inriktning och vilka som ska delta i utbildningen eller kursen. Om utbildningen följer Skolverkets kursplan utfärdas betyg, i annat fall lämnas intyg om deltagande i utbildningen eller kursen.

Behovsinventering

Lapplands lärcentra arbetar med att kartlägga vilka utbildningsbehov som finns och vilka bristyrken som är viktigast att lösa i vår region. De arbetar tillsammans med arbetsgivare inom den offentliga sektorn och näringslivet, branschorganisationer, utbildningsanordnare m fl. Du som är arbetsgivare vet vilka behov just din arbetsplats och bransch har idag och på längre sikt. Om det finns behov av utbildning kan du vända dig till lärcentra, för att diskutera vilka möjligheter som finns för att hitta eller skapa en ny utbildning som matchar branschens rekryteringsbehov. Målet är att minska gapet mellan det behov och utbud som finns gällande kompetens i vår region.