Lämna farligt avfall från företag eller verksamhet

Företagare ska alltid kontakta personal på återvinningscentralen innan inlämning av farligt avfall för att få det registrerat. Ett avlämningsintyg ska vara färdigifyllt och lämnas tillsammans med avfallet. Avfallet måste vara paketerade i godkända behållare.

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Pajala kommun bedriver verksamhet som tar emot och samlar in farligt avfall, vilket innebär att vi behöver anteckna och rapportera in uppgifter när vi tar emot avfallet. Vi vill därför att när du som företagare ska lämna farligt avfall på någon av våra återvinningscentraler kontaktar personalen för att få avfallet registrerat. 

Frågor och svar

Exempel på farligt avfall
Spillolja, olje- och bränslefilter, hydraulslang, målarfärger, lim, lack,
fogskum, sprayburkar, bränsle, lösningsmedel, frostskyddsvätska.

För att regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Alla verksamheter som producerar, transporterar, tar emot i insamlingsverksamhet, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall ska rapportera in uppgifter i det nya registret. Pajala kommun tar bland annat emot och samlar in farligt avfall i insamlingsverksamhet.

Det betyder att även om du som avfallsproducent eller transportör redan har antecknat och rapporterat in uppgifter till Naturvårdsverket, behöver även Pajala kommun anteckna och rapportera in uppgifterna när vi tar emot avfallet.

Regeländringarna följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall, för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet.

När du kommer till återvinningscentralen kontaktar du personalen för att få ditt avfall registrerat. Avlämningsintyg ska vara färdigifyllt och lämnas tillsammans med avfallet. Här hittar du blanketten. Avfallet måste vara paketerade i godkända behållare.

Pajala kommun behöver bland annat följande uppgifter för att kunna anteckna och rapportera till Naturvårdsverket:

  • avfallsproducent
  • datum för mottagandet
  • avfallets vikt i kilogram
  • avfallets ewc-kod

Enligt gällande förordningar måste vi spara våra anteckningar om farligt avfall i tre år. Pajala kommun rapporterar även in uppgifterna till Naturvårdsverkets avfallsregister. Även tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret och dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

För att regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Alla verksamheter som producerar, transporterar, tar emot i insamlingsverksamhet, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall ska rapportera in uppgifter i det nya registret. Pajala kommun tar bland annat emot och samlar in farligt avfall i insamlingsverksamhet.

Regeländringarna följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall, för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet.

Pajala kommun rapporterar in uppgifterna till Naturvårdsverket. Även tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret och dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Ja, din verksamhet är med största sannolikhet anteckningsskyldig eftersom de flesta verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan till exempel handla om uttjänta batterier, burkar med färgrester eller förbrukade lysrör. Om din verksamhet är anteckningsskyldig kommer du från och med den 1 november 2020 även att behöva rapportera uppgifter om ditt farliga avfall till Naturvårdsverket.

Nej, det kan vi inte.

När du kommer fram till återvinningscentralen kontaktar du personalen för att få ditt avfall registrerat. Avlämningsintyg ska vara färdigifyllt och lämnas tillsammans med avfallet. Här hittar du blanketten. Avfallet måste vara paketerade i godkända behållare.