Klagomål och synpunkter

Är du missnöjd med Elevhälsans insatser? Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Du kan lämna synpunkterna anonymt, men då kan ingen återkoppling ske.

Om du själv tycker att det är lämpligt kan du använda formuläret på Pajala kommuns e-tjänst. Länk till e-tjänsten finns till höger på denna sida. 

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).