""

Hundar och renar

I Pajala kommun är det många som delar intresset för jakt. Framför allt under jaktsäsongen vistas många hundar lösa i skogen och det finns risk att de driver ren.

Pajala kommun är en renskötselkommun och vi önskar ett bra samarbete i skogen, därför vill vi att du som jägare tar hänsyn till renarna när du släpper din hund. Detta då hundar som driver renar kan skapa stora problem, bland annat:

  • Renarna blir mycket stressande när det blir drivna av hundar
  • Kalvarna kan skiljas från vajorna och sedan inte hitta tillbaka till varandra igen
  • Hunden kan springa i kapp och skada, eller till och med, döda renen
  • Renarna kan även spridas över stora arealer och hamna i andra samebyar vilket skapar ett stort merarbete i renskötseln

Vi hoppas därför att du som vet att din hund driver ren inte släpper din hund inom renskötselområde och absolut inte på platser där det finns renar.

Är du osäker på var huvuddelarna av respektive samebyns renar uppehåller sig – kontakta respektive sameby.

Hjälp med att få hunden renfri

Under vintertid och vårvintern erbjuder Sattajärvi Sameby hjälp till dig som vill avvänja din hund från att driva renar.

Koppel på

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta respektive sameby.

Tärendö Sameby: Jonas Salmijärvi, 073-0368338

Sattajärvi Sameby: Johanna Finnholm, 073-0562661

Korju Sameby: Markus Mäkitaavola, 070-5509493

Muonio Sameby: Hans Holma, 070-6537882

Vittangi Sameby: Birgitta Engrund Sohlberg, 070-5800598