Livsmedelsverksamhet

Här hittar du information om vad du ska göra när du startar, ändrar eller tar över en livsmedelsverksamhet som har beredning, behandling eller bearbetning av livsmedel, till exempel en restaurang eller ett café.

För all yrkesmässig hantering av livsmedel finns regler, som till stora delar är gemensamma för hela EU. För att kunna starta, ändra eller ta över ett livsmedelsverksamhet, måste din verksamhet registreras antingen av kommunen eller godkänns av Livsmedelsverket. Det är för att Bygg-och miljönämnden ska känna till verksamheten och kunna kontrollera hur den fungerar. Detta gäller även vid tillfälliga och rörlig livsmedelsverksamheter, exempelvis marknader, mässor, festivaler och liknande.

Det är många krav som ställs på dig som i din verksamhet hanterar livsmedel. Du som företagare ansvarar för att lokalen, livsmedelshanteringen och egenkontrollen uppfyller de lagkrav som finns. 

För de allra flesta verksamheter räcker det med registrering. Det gäller till exempel restauranger, livsmedelsbutiker, kiosker, kaféer, lager och bagerier samt kök inom vård, skola och omsorg.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning gör du hos kommunens Bygg- och miljöavdelning genom att fylla i blanketten Anmälan om livsmedelsanläggning, du hittar blanketten nedan. Anmälan ska lämnas in i god tid innan verksamheten avser starta.

När Bygg- och miljöavdelningen får in en anmälan registreras verksamheten och då tilldelas livsmedelsanläggningen en årlig tillsynstid som baseras på verksamheten riskklass. Vi använder Livsmedelsverkets Riskklassningsmodell som tar hänsyn till risker med hanteringen, omfattning av verksamheten och hur företagaren sköter verksamheten. 

Undantag från krav på registrering

Om du inte är livsmedelsföretagare men vill som privatperson eller förening sälja eller servera livsmedel vid enstaka tillfällen per år, kan du göra det utan registrering hos Bygg- och miljöavdelningen. 

De enda livsmedelsverksamheter som kräver godkännande är så kallade animaliska anläggningar, t ex slakterier, mejerier samt stycknings- och fiskanläggningar. Det är Livsmedelsverket (SLV) som prövar ansökan om godkännande. När du ansöker om godkännande görs en prövning av att lokalen och verksamheten uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.

Du får inte starta din verksamhet innan du fått anläggningen godkänd av Livsmedelsverket.

Din ansökan om godkännande ska göras till Livsmedelsverket. Kontakta dem eller besök deras hemsida för mer information.

Om platsen, företaget eller verksamheten ändras, räknas det som en ny livsmedelsanläggning. Du måste då göra en ny anmälan eftersom den tidigare innehavarens godkännande eller registrering inte gäller för den nye ägaren.

Du måste göra en ny anmälan till kommunens bygg- och miljöavdelning eller till Livsmedelsverket

  • Vid betydande ändring av verksamheten, t.ex. när du bygger om din livsmedelsanläggning eller ändrar i sortimentet som du hanterar i lokalen.
  • Om du vill upphöra med din livsmedelsverksamhet som är registrerad i Pajala kommun.
  • Om verksamheten fortsätter och överlåts till ny ägare.

Vid ägarbyte, i de fall verksamheten ska godkännas, ska anmälan göras gärna en månad innan tillståndet ska börja gälla. Detta för att kontrollmyndigheten ska hinna ge sitt godkännande så att verksamheten inte behöver upphöra i väntan på godkännandet.