Karttjänst

Nu lanserar Pajala kommun en ny kartjänst. Satsningen bakom karttjänsten syftar till att öka servicen för medborgarna men också för att göra informationen mer lättillgänglig. Under länkar nedan finner du "Tomtkartan" samt "Min karta".

Karttjänsten är öppen för allmänheten att använda. Du kan använda kartan som underlag när du ska exempelvis söka bygglov eller anmäla en värmepump. Ärenden inom detaljplanelagt område kräver dock en nybyggnadskarta. Du söker på din adress för att hitta till din fastighet.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren