Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Ansökan

Om du vill ha hjälp för ditt barn/ungdom och din familj kan du själv ansöka genom att vända dig till en socialsekreterare vid Barn- och familjegruppen.

Du kan då få hjälp att reda ut problem, att hitta egna lösningar eller få del av särskilda insatser från socialtjänsten. Barn och ungdomar kan också själva vända sig till Barn- och familjegruppen för att få prata med en socialsekreterare.

Om det finns behov kan du få olika former av stödinsatser till exempel:

Stödsamtal med socialsekreterare
Råd, stöd och behandling inom öppenvård
Kontaktperson/kontaktfamilj
Familjehem
Behandlingshem
Familjerådgivning
Hemma-hos-insats
Trappan-samtal - för barn och ungdomar som upplevt våld
Alternativ till våld - behandling för den som utövar våld

Beslut om insatser grundas på en utredning och utgår från det enskilda barnets eller ungdomens behov. Utredningen sker alltid i nära samarbete med hemmet och bygger på att barnet/den unga samt vårdnadshavare samtycker till insatsen.