Pajalabostäder AB

Pajalabostäder AB är ett bostadsföretag som bygger, förvärvar, äger och förvaltar fastigheter och tomträtter.

Pajalabostäders styrelse består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Styrelsens ledamöter beslutas utav Pajala kommunfullmäktige och utses av bolagsstämman som hålls en gång per år. Styrelsemöten hålls fyra till sex gånger per år.

Ordförande
Lino Pasquale Martino 

Vice ordförande
Emil Wahlberg 

Ledamöter                                        
Stefan Brandlöv 
Anita Sköld
Ann-Sofie Krakov Isaksson
Kristina Woxdal Pihl
Birger Lahti                       

Ersättare
Inger Karlsson 
Lars Fjordström
Camilla Fredriksson
Håkan Kero
Monica Holmström
Pirkko Heikkilä
Hillevi Rantatalo
Lennart Ojanlatva, stämmoombud ordinarie 
Birgitta Rantatalo, stämmoombud ersättare                                                       

Lekmannarevisorer
Irmeli Svarvare, ordinarie
Ulf Kero, ersättare

Revisorer
Tapio Kostet KPMG, ordinarie och Ulrika Öhlund KPMG, ersättare