Tillkännagivanden av delegationsbeslut

Då tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd fattats tillkännages beslutet i pdf-format nedan.