Var kan jag rösta?

Förtidsröstningen startar den 22 maj och pågår fram till valdagen. Röstning i vallokal sker den 9 juni.

Förtidsrösta

När det är val kan du förtidsrösta fram till och med valdagen, var som helst i hela landet. Lokaler för förtidsröstning finns i varje kommun.

Förtidsröstningen öppnar den 22 maj 2024

Det är varje kommun som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning.

Valmyndigheten tar fram kartor och adresser till alla vallokaler och lokaler för förtidsröstning.

Vad behöver jag för att förtidsrösta?

Ta med dig id-handling och röstkort.

  • Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.
  • Om du saknar ett röstkort kan du beställa ett nytt.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.
Vem kan budrösta?
Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

Vad behöver jag för att budrösta?

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud. Materialet beställer du i din kommun hos valadministrationen. 

Rösta med ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Detta bokas genom att kontakta din kommuns valadministration. 

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

  • sjukdom,
  • ålder eller
  • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. 

Rösta i din vallokal på valdagen

På valdagen den 9 juni kan du rösta i din vallokal eller i någon av alla röstningslokaler för förtidsröstning.

Vallokaler och öppettider

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider.

Ta med dig id-handling

Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta i din vallokal på valdagen. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.

Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling. 

Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du inte kan rösta i din vallokal

Du kan då rösta i en lokal för förtidsröstning som har öppet på valdagen den 9 juni.

Du hittar även information på olika språk längre ner till höger under dokument. 

Val- och röstningslokaler

Röstningslokaler för förtidsröstning

Tärendö sporthall, 5 juni kl. 11-15 och 17-19, 8 juni kl. 14-17

Junosuando kyrkan, 8 juni kl. 14-17

Kitkiöjärvi skola, 8 juni kl. 14-17

Kangos, Allhuset, 8 juni kl. 9-12

Pajala dagcenter  9 juni kl. 8-21

Vallokal

Tärendö sporthall, 9 juni kl. 8-21

  

Röstningslokal för förtidsröstning

Korpilombolo sporthall 8 juni kl. 14-17

Sattajärvi skola 8 juni kl. 9-12 

Narken skola 8 juni kl. 09-12

Kainulasjärvi skola 8 juni kl. 09-12

Pajala dagcenter  9 juni kl. 8-21

Vallokal

Korpilombolo sporthall, 9 juni kl. 8-21

Röstningslokal för förtidsröstning

Pajala sporthall 6 juni kl.11-15 , 17-19
Pajala sporthall 7 juni kl.11-15 , 17-19
Pajala sporthall 8 juni kl.14-17

Kaunisvaara Folkets hus 8 juni kl. 9-12

Erkheikki, Folkets hus 8 juni kl. 09-12

Pajala dagcenter  9 juni kl. 8-21

Vallokal

Pajala Sporthallen, 9 juni kl. 8-21

Röstningslokal för förtidsröstning

Pajala sporthall 6 juni kl.11-15 , 17-19
Pajala sporthall 7 juni kl.11-15 , 17-19
Pajala sporthall 8 juni kl.14-17

Kardis Bygdegård, 8 juni kl. 14-17

Pajala dagcenter  9 juni kl. 8-21

Vallokal

Pajala Sporthallen, 9 juni kl. 8-21