Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Planeringsstrategi

Den 8 april antog Pajala Kommunfullmäktige planeringsstrategin för mandatperioden 2022 -.2026. Justerat protokoll efter Kommunfullmäktige beslut gjordes 2024-04-12.

Syftet med planeringsstrategin är att bland annat att få kontinuitet i översiktsplaneringen och säkerställa att kommunen har uppdaterat kunskapsunderlag i frågor som berör fysisk planering.

Planeringsstrategin belyser vilka ändrade planeringsförutsättningar som har tillkommit och som kan påverka mark- och vattenanvändning i Pajala kommun.

Krav om att kommunerna ska ha en planeringsstrategi infördes i plan- och bygglagen i april 2020 och planeringsstrategin ska utvärderas, och med hänsyn till rådande omständigheter , eventuellt revideras varje mandatperiod.  Senast 24 månader efter ordinarie riksdagsval ska kommunen anta en planeringsstrategi, förutsatt att kommunen inte antar en ny översiktsplan.

Du finner planeringsstrategin i länken nedanför men den finns även tillgänglig i en utskriven version i Kommunhuset, receptionen, Medborgarvägen 4, och på biblioteket, Biblioteksvägen 1.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Helena Majforsen, samhällsplanerare.