Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Bygglov

När du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnads ändamål eller utseende krävs i de flesta fall bygglov. För att handläggning av din ansökan ska gå snabbt och smidigt är det viktig att din ansökan är rätt ifylld och att du bifogar de handlingar som krävs för bygglov.

  • Ifylld bygglovsblankett
  • En nybyggnadskarta krävs för enbostadshus samt flerbostadshus inom detaljplanelagt område. Om du redan har en byggnad på fastigheten/tomten, och den gamla byggnaden har bygglov eller är ordentligt inmätt eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område, kan det räcka med en vanlig måttsatt situationsplan.
  • Situationsplan krävs för alla åtgärder utanför detaljplanelagt område samt kompletteringsåtgärder inom detaljplanelagt område. Byggnadens placering ska måttsättas från fastighetsgränserna. Höjden på färdigt golv ska anges med antalet meter över havet (så skallad "plushöjd").
  • Måttsatta planritningar i skala 1:100 på alla våningar.
  • Fasadritningar i skala 1:100 på alla sidor av huset, med material, färg samt höjder på mark, takfot och taknock.
  • En eller flera genomskärningar av huset i skala 1:100 som visar hur högt det färdiga golvet (eller golven) ligger ovanför marken (eller under marken om du tänker bygga en källare).
  • Anmälan av kontrollansvarig. Kontrollansvarig ska vara certifierad
  • Kontrollplan
  • Brandskyddsdokumentation 
  • Energiberäkning