Öppenvården

Öppenvården har behandlingsassistenter som erbjuder olika typer av råd och stödinsatser både enskilt och i grupp. Individuella insatser utformas tillsammans med dig utifrån dina behov och önskemål samt våra möjligheter.

Vi erbjuder insatser som Hemma hos där vi ger råd och stöd till föräldrar, ungdomar och barn, insatser genomförs till stor del i ert hem. Råd och stöd i samband med våld i nära relation och missbruksförhållanden. Trappansamtal för barn som upplevt våld i sin familj.

Vem har rätt till stöd?

För att få utrett om du är berättigad till stödinsatser, ska du vända dig till en socialsekreterare som utreder behovet och beslutar om vilken hjälp som är lämplig.