Om renar och renskötsel

Du befinner dig i ett rikt kulturlandskap där renskötande samer brukar marken för renskötsel med tillhörande traditionella binäringar.

När du är ute och upplever vår rika natur och kultur i Pajala kommun önskar vi att du bidrar till ett ansvarsfullt agerande med respekt och omtanke för djur, natur och kultur. På så sätt kan vi tillsammans värna om en hållbar utveckling i harmoni med andra näringar och kulturer.

Samebyar inom Pajala kommun

En sameby är det geografiska område där renskötseln bedrivs, men även en sorts administrativ enhet. Var du än vistas och vad du än upplever inom destinationen befinner du dig på samisk kulturmark. Renskötsel har bedrivits i området under hundratals år i sin nuvarande form.

Renskötsel är en central och mycket betydelsefull näring i det samiska samhället. Det är inte bara ett sätt att få en inkomst – den är också bärare av en lång kulturell tradition och en samisk identitet. Alla samebyar har sina egna områden där deras renar betar.

När du vistas i kulturlandskapet i närheten av renar är det viktigt att renen får ro att beta, vila och idissla. Honorna, som kallas vajor, har kalvar under vår och försommaren, vilket gör att de är extra störningskänsliga. Om renarna blir skrämda kan de under sommartiden förlora viktig betestid inför den långa vinterperioden och då kan svält eller undernäring uppstå.