Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""

Stipendier för studier till lärare, förskollärare och fritidspedagog

Pajala kommun har inrättat stipendier för dig som studerar till lärare, förskollärare och fritidspedagog.

Du som söker och får stipendiet är folkbokförd i Pajala kommun och har blivit antagen på någon av följande utbildningar:

  • Förskollärarutbildning
  • Lärarutbildning – grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
  • Lärarutbildning – grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
  • Lärarutbildning – grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 4–6
  • Lärarutbildning – grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7–9

Stipendiet innebär:

  • En ersättning i form av 3000 kr/mån i 9 månader under hela eller delar av studietiden.
  • Efter avslutade studier och erhållen legitimation garanteras du en tillsvidareanställning som behörig lärare i kommunen.
  • Efter att som nyanställd har arbetat i 3 år åt kommunen utfaller en ersättning på 30 000 kr.

Ansökan

Ansökan ska skickas till Pajala kommun via brev eller e-post. Sista ansökningsdag är den 31 augusti inför studier under höstterminen eller helt läsår och 30 november inför studier under enbart vårterminen.

Avtal

Avtal mellan den studerande och Pajala kommun tecknas för en termin eller ett läsår i taget. Den sökande åtar sig att delge Pajala kommun upplägget för den planerade undervisningen och att vid genomförd kurs och vid terminsslut uppvisa godkända studieresultat. Om studieresultaten ej är godkända under en termin kan stipendiaten inkomma med kompletteringar senast vid september månads utgång på hösten och januari månads utgång på våren.

Om godkända studieresultat inte kan redovisas enligt ovanstående tidsgränser utgår ingen ersättning till stipendiaten för nästkommande termin. Den sökande ansvarar själv för att en ny ansökan inkommer till Pajala kommun inför fortsatta studier. Båda parter har en ömsesidig möjlighet att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligt. Vid flera sökanden kommer behovet av lärarkompetens att avgöra urvalet av stipendiat.