Barn- och utbildningsutskottet

Barn och utbildningsutskottet bereder ärenden rörande barn, kultur och utbildning till Kommunstyrelsen.

Ledamöter i Barn och utbildningsutskottet

Ordinarie
Eva Esberg (KD), ordförande
Jenny Eriksson (S), vice ordförande
Ellinor Tandlund (S)
Pirkko Heikkilä (V)
Ann-Marie Mäki Larsson (FrS)

Ersättare
Anders Lehtipalo- Nilsson (S)
Kjell Nordmark (S)
Stig Töyrä (KD)
Linda Jonsson (V)
Bengt Niska (FrS)