Medborgarinitiativ

Har du en idé eller någonting som du vill att politikerna ska besluta om? Då kan du påverka genom att skicka in ett medborgarinitiativ.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-16 i samband med fastställande av arbetsordning för kommunfullmäktige i Pajala kommun att medborgarna i kommunen ska kunna lämna in medborgarinitiativ. Av skrivelsen skall framgå att det är ett Medborgarinitiativ för att kunna urskiljas från övrig ärendehantering. De medborgarinitiativ som inkommit till kommunen redovisas till kommunfullmäktiges ledamöter i samband med kallelse till nästkommande sammanträde.

Därefter väljer politikerna om de i sin tur vill skriva en motion baserad på ditt initiativ. Du kan skicka in ditt medborgarinitiativ via Mina sidor i E-tjänsteplattformen.