Allmänna utskottet

Allmänna utskottets funktion kan sammanfattas som ett beredande organ till Kommunstyrelsen.

Ledamöter i Allmänna utskottet

Ordinarie
Ulrica Hammarström (S), ordförande
Peter Eriksson (KD), vice ordförande
Linda Jonsson (V)

Ersättare
Anita Sköld (M)
Malin Nygren (C)
Johny Lantto (FrS)