Lågstadiebarn i en klätterställning

Barnomsorg och utbildning

Att det finns en trygg och bra skola och barnomsorg är en av de absolut viktigaste förutsättningarna inför en flytt. Pajala kommuns skolor deltar i ett utvecklingsprojekt tillsammans med Skolverket och Uppsala universitet som går under namnet “Samverkan för bästa skola". Denna treåriga satsning syftar till att förbättra skolresultaten och likvärdigheten i våra skolor.

Vi är en stor kommun till ytan och är glada över att kunna erbjuda barnomsorg och undervisning runt om i kommunen.

I centralorten Pajala finns förskolor, Pajala Centralskola med årskurs 1-9 samt gymnasieskola. I Korpilombolo, Sattajärvi och Tärendö finns förskola och skola och i Junosuando finns en förskola. Utöver de kommunägda verksamheterna finns även Kangos Kultur och ekologiskola som är en friskola med både förskola och grundskola 1-9.
Alla verksamheter ligger i direkt anslutning till vackra naturområden som erbjuder goda möjligheter till lärande utanför klassrumsmiljön

På grund av de relativt långa avstånden i kommunen och utmaningen med att rekrytera behöriga lärare använder vi oss av fjärrundervisning i moderna språk. Kommunen deltar i ett forskningsbaserat ifous projekt tillsammans med några andra kommuner, Stockholms universitet och Åbo universitet, som syftar till att utveckla vårt arbete med fjärrundervisningen.

Du hittar mer information under den blå fliken Förskola och Skola och du är självklart varmt välkommen att kontakta oss i dina planer på att flytta till vår kommun så berättar vi mer om våra verksamheter vare sig du önskar arbeta inom dem eller placera dina barn i någon av våra skolor eller förskolor. 

Välkommen hit!