Jägarens förskola, Pajala

Jägarens förskola - Pajala

Jägarens förskola är en mindre förskola belägen i centrala Pajala nära Centralskolan, Laestadiusskolan och Biblioteket. Vi är en förskola med två avdelningar, Blåbäret (1 - 3 år) och Lingonet (3 - 5 år).

Hos oss står barnet i fokus, här ska alla barn ges möjlighet att utvecklas efter sin egna förmåga, bygga tilltro till sig själv, hitta sina starka sidor, samarbeta och känna sig trygga och delaktiga. 

Intill Jägarens förskola har vi en liten skog som vi brukar besöka med barnen. Vi har även gångavstånd till Biblioteket och Rians sporthall.  

Vår utbildning utgår från Förskolans läroplan, Lpfö 18. Vi arbetar enligt ett årshjul (Se en film om det här: Förskolorna i Pajala kommun ) Vi har delat upp läsåret i fyra delar – socialt och emotionellt, språk, matematik och naturkunskap. 

Meänkieli är en del av vår kultur här i Tornedalen som vi uppmärksammar. Vi på Jägarens förskola uppmärksammar även andra språk och kulturer som finns runt om oss. 

Målet är att vi tillsammans med vårdnadshavare ska packa barnens ryggsäck så att de har en god start med sig på vägen i sitt livslånga lärande. 

Samverkan är den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal och föräldramöten. 

Vi använder oss av läroplattformen Tyra. Där du som vårdnadshavare kan se arbetet med barnen och även ta del av information.