Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i det dagliga livet av ett begränsat antal personer. I största möjliga utsträckning ska brukaren ha ett inflytande och medbestämmande över de insatser som ges.

Personlig assistans ska stärka brukarens möjlighet till att leva ett självständigt och oberoende liv.

Den som beviljats insatsen personlig assistans kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. ett kooperativ eller annan utförare. Ansök om personlig assistans hos kommunen eller Försäkringskassan.