En hand som håller i ett rött hjärta.

Demensteam

Kommunen startar nu upp ett demensteam. Till demensteamet kan du vända dig om du har frågor gällande demens, det gäller dig som har en demensdiagnos eller dig som är anhörig eller närstående till någon som har en demenssjukdom.

I demensteamet ingår anhörigstödjare, leg arbetsterapeut, leg distriktssköterska och undersköterska.
Du kan kontakta demensteamet antingen genom att ringa till anhörigstödjare eller skicka e-post, se kontaktuppgifter nedan.