Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Värmepumpar

Om du planerar att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste en skriftlig anmälan lämnas in till Bygg- och miljönämnden. När anmälan har granskats får du ett skriftligt besked och därefter kan inrättande påbörjas. Inrättande av luftvärmepump behöver inte anmälas i Pajala kommun.