Värmepumpar

Om du planerar att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste en skriftlig anmälan lämnas in till Bygg- och miljönämnden. När anmälan har granskats får du ett skriftligt besked och därefter kan inrättande påbörjas. Inrättande av luftvärmepump behöver inte anmälas i Pajala kommun.