Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Röstmottagare

Vill du arbeta som röstmottagare? Vi söker dig som vill arbeta under valdagen 11 september och under förtidsröstningen som startar 24 augusti och pågår varje dag fram till valdagen. Valnämnden i kommunen rekryterar röstmottagare som ska arbeta med förtidsröstning eller röstning i vallokal på valdagen. Under valdagen finns vallokaler i Korpilombolo, Tärendö, Junosuando, Pajala Norra och Pajala Södra med öppettid kl. 08.00 – 20.00, efter stängning startar rösträkningar i vallokalerna. Det kommer att finnas röstningslokaler med begränsade öppettider i flera byar i kommunen.

Vad krävs av röstmottagaren?

Kunna svenska, vara 18 år fyllda, hålla ordning i lokalen, ta emot röster och lägga i urnan, hjälpa de väljare som ber om det. Förarbete för att ställa i ordning lokalen och efter att röstningen är avslutad, städa undan allt ingår också. I vallokalen ska röstmottagare granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning. Alla röstmottagare ska genomgå en utbildning som kommer att hållas närmare valet.

Arvode utgår till röstmottagarna. Du arbetar aldrig ensam utan man är alltid minst två samtidigt.

Intresseanmälan skickas till val@pajala.se, skriv ner namn, adress och telefonnummer. Ange om det gäller både förtidsröstning och valdagen eller en av dessa.

Frågor och anmälningar om intresse kan skickas till samma e-post eller ring oss, kontaktuppgifter se nedan.

Ersättning utgår med engångsarvode:

  • röstmottagare, 500 kr.
  • ordförande, 3 000 kr.
  • vice ordförande, 2 000 kr.


Tillkommer arvode för arbetade timmar:

  •  120 kr per arbetad timma.

Man har även rätt till förlorad arbetsinkomst mot uppvisat intyg samt ev. reseersättning.