Detaljplaner Korpilombolo

  1. Korpilombolo kyrkby - centrala delen
  2. Korpilombolo 10:132 m.fl
  3. Korpilombolo 10:130
  4. Korpilombolo 10:123 m.fl
  5. Korpilombolo 8:22
  6. Korpilombolo kyrkby 1957
  7. Solbackavägen
  8. Korpilombolo 17:31 m.fl
  9. Korpilombolo 10:32 m.fl
  10. Korpilombolo kyrkby 17:1 m.fl

Detaljplaneöversikten visar gällande detaljplaner i Korpilombolo år 2015. Planerna finns tillgängliga för nedladdning nedan med den senast antagna först. Vi arbetar löpande med att digitalisera plandokumenten och uppdatera hemsidan. Om du saknar en plan eller behöver hjälp att hitta rätt plan är du välkommen att kontakta oss.

Detaljplaneöversikten finns att ladda ner som pdf för bättre läsbarhet under "Filer".