Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden sammankallas vid behov.

Ledamöter i Krisledningsnämnden

Ordinarie
Ulrica Hammarström (S), ordförande
Peter Ericsson (KD)
Anita Sköld (M)
Johny Lantto (FrS)
Linda Jonsson (V)

Ersättare
Jenny Eriksson (S)
Lennart Ojanlatva (SJV)
Bengt-Ola Mörtlund (V)
Ann-Mari Mäki Larsson (FrS)
Björn Sohlberg (M)