En grupp barn står ute i snön och kastar upp snö som bildar ett vitt moln framför dom

Vi kan alla hjälpas åt

Samarbete är en viktig utgångspunkt för att vi ska kunna skapa en bra vinterväghållning i Pajala kommun. Alla kan bidra på något sätt och den som är fastighetsägare har ett särskilt ansvar.

Följande insatser kan alla hjälpa till med:

• Skotta inte ut snö från tomter, portar eller tak på gatan eller framför plogvallen.
• Ta bort kvistar och grenar under 4 meters höjd, som sticker ut på trottoar eller körbanan
• Märk upp låga staket, häckar eller annat i närhet av tomtgränsen så att maskinförarna kan se dem när snödjupet ökar.
• Se till att brevlådor och avfallskärl är placerade innanför tomtgränsen eller minst 1,5 meter från asfaltens kant.
• Parkera inom tomtgränsen vid snöfall, inte på allmän gata.