Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten handlar om allt ifrån mindre evenemang till stora festivaler.

Denna form av tillstånd kräver att sökande är kunnig och lämplig för uppgiften. För att erhålla tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ställs samma krav på sökandens lämplighet som för ett stadigvarande tillstånd till allmänheten.

Beakta att:

 • Köket ska vara registrerat hos miljöavdelningen för beredning och servering av lagad mat.
 • Mat och alkoholfri dryck ska finnas att tillgå under hela den tid som servering av spritdrycker, vin och starköl pågår.
 • Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om återkommande verksamhet.
 • Serveringstillstånd beviljas inte i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som riktar sig till ungdomar under 18 år.
 • Serveringsstället ska utgöras av en avgränsad yta.
 • Det ska finnas ett tillfredsställande antal sittplatser.
 • Betryggande tillsyn över serveringen måste garanteras.
 • De personer som ansvarar för servering ska vara lämpliga för uppgiften. Detta är liktydigt med att de krav som ställs på sökande för tillsvidaretillstånd.
 • Kassaapparat med vanliga kassarutiner krävs. Tillståndsmyndigheten kan kräva särredovisning av verksamheten.
 • En grundförutsättning för tillstånd är att remissinstanserna tillstyrkt och rätten att disponera marken kan styrkas, detta gäller även särskild lokal.
 • Tillstånd kan förenas med villkor om ordningsvakter efter samråd med polismyndigheten.

Tänk på att söka tillstånd i god tid innan planerad start. Vid handläggning kontrolleras ansökans och personens/ personernas lämplighet genom remissförfarande till polismyndigheten och andra berörda myndigheter.

Har du ytterliga funderingar, kontakta alkoholhandläggaren. 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post: