Till kommunen

Här hittar du information om alla sätt att skicka fakturor till kommunen på. I första hand ska fakturor till kommunen skickas elektroniskt. Från och med första april 2019 måste alla företag skicka fakturor elektroniskt till offentlig sektor enligt ny lag.

Alla fakturor till Pajala kommun hanteras centralt. Det är därför viktigt att fakturorna innehåller beställarens namn och beställarkod (fyrsiffrig referens) för att vi ska kunna distribuera fakturan snabbt till förvaltningarna och ni få betalt i tid.

Telefontider

Från och med den 1 september är Ekonomiavdelningens telefontider mån - fre  09:30-11:30. 

Hur skickar du en faktura till Pajala kommun

Kan du redan skicka e-faktura? Då är det bara att börja! Vi använder oss av VAN-operatören Kofax (Fakturaportalen) och har GLN 73 0000 9050 338 samt organisationsnummer 212000-2718. 

Vi är även anslutna till Peppol och har peppol:id 0088:7300009050338.

Läs mer om hur du ansluter dig till Peppol

Om du inte skickar e-faktura idag kan du kostnadsfritt registrera upp till 25 fakturor per månad hos VAN-operatören Kofax Fakturaportal.
Om Kofax Fakturaportal
Registrera dig på Fakturaportalen

Kontrollera om ditt ekonomisystem har möjlighet att skicka e-faktura eller om din bank erbjuder en fakturaskrivare.

Den som beställer en vara eller tjänst är ansvarig för att uppge sin beställarkod. Denna beställarkod måste anges som referens tillsammans med fakturamottagarens namn på fakturan. Saknas en giltig referens riskerar betalningen att bli försenad. Pajala kommuns beställarkod består av fyra siffror.

Nedan listas all information som måste finnas med på fakturan:

 • Leverantörens namn och adress
 • Leverantörens organisations-/momsregistreringsnummer
 • Leverantörens bank-/plusgiro
 • Om leverantören har F-skattsedel
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum och förfallodatum
 • Beställarkod/referens (fyrsiffrig kod)
 • Namn på beställare
 • Leveransadress
 • Leveransdatum/period
 • Pajala kommuns GLN: 7300009050338
 • Pajala kommuns fakturaadress
 • Pajala kommuns organisationsnummer 212000-2718
 • Pajala kommuns momsregisteringsnummer SE212000271801
 • Nettobelopp per momssats
 • Momssats i %
 • Momsbelopp
 • Valuta
 • Totalt fakturerat belopp
 • Specifikation över vad som faktureras

Skicka din fråga till e-faktura@pajala.se