""
Foto: Canva

Vigsel och begravning

En borgerlig ceremoni är en akt som kan utformas fritt efter ens egna önskemål. För många är det viktigt att ceremonier och ritualer i livets olika skeden står i samklang med ens egna privata livssyn. Kommunen har ett antal personer som har tillstånd att förrätta borgerlig vigsel, namngivning och begravning.