Fritidshem

Fritidshem finns på respektive grundskola och avser barn från sex år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet är öppet före och efter skoltid samt under lov. Varmt välkommen med din ansökan!

Barn till vårdnadshavare som arbetar, är arbetssökande, studerar eller är sjukskrivna, erbjuds plats för sitt barn i fritidshemmet.

Många föräldrar har långa pendelavstånd. Därför har Pajala kommun beslutat att ge en utökad service genom att tillhandahålla skolskjuts även för elever som har fritidshemsplats, under förutsättning att plats finns i befintliga ordinarie skolskjutsar. 

Fritidshemmet är öppet före och efter skoltid samt under lov. Fritidshemmet kan ta emot elever från 06.00-18.00