Kemikalier

Användare av farliga kemiska produkter behöver skydda sig själv och sin omgivning, därför har alla som släpper ut sådana produkter på marknaden ansvar för att produkterna är klassificerade och märkta på rätt sätt.

Den kommunala nämnden utför tillsyn på verksamheter som hanterar eller säljer kemikalier, exempelvis:

  • Bensinstationer
  • Dagligvarubutiker
  • Färghandel
  • Byggvaruhandel

Vid tillsyn kontrolleras till exempel hur förvaring sker och märkningen på produkterna. Produkter som angetts med viss farobeteckning måste bland annat ha en kännbar varningsmärkning samt barnskyddande förslutning. Särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen för att sälja eller nyttja.

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymboler. En ny lagstiftning gällande detta började gälla 2008 vilket betyder att nya symboler kommer att synas på kemikalierna. Den gamla och nya lagstiftningen gäller parallelt med varandra fram till 2015 vilket gör att vi under den tiden kan se olika farosymboler med samma innebörd.

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet. KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår målet. Eftersom kemikaliereglerna är harmoniserade inom EU sker en stor del av KemI:s arbete inom ramen för EU.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

E-post:

Miljöinspektör

Fredrik Skrealid