Kökskran som spolar vatten
Photo by Kaboompics .com from Pexels

Vatten - Vårt viktigaste livsmedel

Vatten är en livsviktig förutsättning för allt liv på jorden. För oss i Sverige är rent och friskt vatten direkt ur kranen en självklarhet. Men det kräver ett ständigt, hårt och noggrant arbete. Det utför vi åt dig, dygnet runt året om.

I Pajala kommun kommer dricksvattnet i majoritet från grundvatten, några undantag finns. 

Tänk på att kranvatten är billigare för dig som konsument än vatten på flaska. När du köper vatten på flaska betalar du även för förpackning, marknadsföring samt transporter. Kranvatten är både billigare och godare än vatten på flaska samt mycket bättre för hälsa och miljö.

Frågor och svar

Vattnets hårdhet beror på innehållet av kalcium (kalk) och magnesium. Hårdheten anges i tyska grader odH. För låg halt av kalcium kan orsaka korrosion på ledningar och för hög halt orsakar utfällningar av kalk. Vatten med en hårdhetsgrad på ungefär: 0 till 7 odH är mjukt 7 till 14 odH är medelhårt över 14 odH är hårt Aittamaa - 6,  Korpilombolo - 4, Erkheikki - 1, Lahdenpää - 4, Jierijärvi - 3, Lahnajärvi - 1, Junosuando - 5, Laitamaa - 4, Kangos - 5, Muodoslompolo - 4, Kaunisvaara - 7, Narken - 3, Narken södra - 7, Kainulasjärvi - 2, Paharova - 5, Kardis - 7, Pajala - 10, Kihlanki - 1, Saittarova - 7, Kitkiöjärvi - 4, Sattajärvi - 1, Kivijärvi - 3, Teurajärvi - 4, Kompelusvaara - 3, Tärendö - 4.

Ställ din förfrågan per epost till kommunalteknik@pajala.se och uppge vilket vattenverk du är ansluten till. Vi skickar därefter ut analyssvar.

Sektor teknik och service ansvarar enbart för kommunala vattentäkter. Tag kontakt med bygg och miljö för ytterligare information

Vattnet är inte farligt att dricka men spola gärna och vänta tills vattnet åter klarnat. Missfärgningen försvinner oftast efter spolning med kallvatten.

När ledningsnätet varit avstängt, till exempel på grund av en vattenläcka blir oftast vattnet missfärgat när vi öppnar ventilerna igen. Det är missfärgning av järn som sprids i ledningarna.

Det kan bero på att din egna vattenledning har frusit och gått sönder. Det kan även vara problem på vårt huvudnät. På vår hemsida under driftstörningar kan du ta del av aktuell information alternativt göra en felanmälan via vår e-tjänst.

Sektor teknik och service byter ut din vattenmätare vart tionde år, detta för att du alltid ska ha en felfri mätare som visar på rätt förbrukning. Bytet av vattenmätare är kostnadsfritt dock skall en konsoll monteras vilket fastighetsägare ska bekosta. Med en vattenmätarkonsol blir installationen stabilare och gör att det inte blir någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbytet. Risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar och bytet blir säkrare. Det är därför viktigt att en vattenmätarkonsol är monterad när vi gör bytet. Om du i din fastighet har en mätare utan monterad konsol, ber vi dig att kontakta en VVS-firma för installation.