Fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar

Inför varje termin har föreningar, företag och privatpersoner möjlighet att komma med önskemål om träningstider på RIAN och gamla sporthallen i Pajala. Om flera aktörer önskat samma tid kommer nedanstående prioriteringslista att användas vid tilldelning.

Prioriteringslista vid tilldelning av träningstider på RIAN och gamla sporthallen.

  1. Idrottsföreningar, barn och ungdomar, funktionsvariation (seriespel/tävlingsspel)
  2. Idrottsföreningar, senior (divisionstillhörighet)
  3. Idrottsföreningar, barn- och ungdom, funktionsvariation, motions- och träningsverksamhet
  4. Idrottsföreningar, senior, motions- och träningsverksamhet
  5. Övriga föreningar inom Pajala kommun
  6. Privatpersoner/företag
  7. Externa föreningar