Information från pensionsmyndigheten

Här har du som gått i pension möjlighet att ändra skatteavdrag, se pensionsutbetalningar, beställa pensionärsintyg, anmäla ändringar och läsa om ekonomiskt stöd som bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Du ansöker bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd direkt hos Pensionsmyndigheten.

Ta reda på om du har rätt till bostadstillägg, gör en ansökan eller anmäl ändringar hos Pensionsmyndigheten, se länk nedan.

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå. Du ansöker om äldreförsörjningsstöd på samma ansökan som för bostadstillägg.

Du ansöker alltså om båda förmånerna samtidigt. Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av högst tolv månader i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan.