Utbyggnad av stadsnätet

Pajala Kommun bygger ut stadsnätet i Lovikka, Norra Kengis och Kieksiäisvaara. En del i arbetet för att knyta samman alla fastigheter i ett gemensamt nätverk för snabba IT-kommunikationer. Utbyggnationenerna genomförs under 2022-2023 med stöd av Europeiska Unionen - NextGeneration EU och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Pajala stadsnät blir större, vilket gynnar näringslivet, samhällsservicen och medborgarna i Pajala kommun. Under 2022 byggs stadsnätet ut i Norra Kengis och Kieksiäisvaara, med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ytterligare utbyggnation kommer att genomföras i Lovikka, med stöd av Europeiska Unionen - NextGeneration EU. Det projektet påbörjas under hösten 2022 och pågår under 2023. Under hösten kommer intresseanmälningar att skickas ut till fastighetsägare i området.

För ytterligare information kontakta oss på Pajala Stadsnät