Elever spelar gitarr och dragspel.

Kulturskolan

Kulturskolans uppdrag är att ge eleverna möjlighet att utvecklas inom olika områden kring scenkonst.

Kulturskolan är öppen för alla elever i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen sker både under och efter skoltid, och bedrivs vid samtliga skolor. Undervisningen kan ske både individuellt och i grupp.

Utbudet utgörs för närvarande av ämnena musik, dans, teater och film. Efter önskemål från skolorna i kommunen genomförs kortare eller längre projekt. Kulturskolan har även hand om grundskolans ordinarie musikundervisning.

Sedan januari 2022 är Kulturskolan avgiftsfri.

Ansökan

Ansökan görs med BankID via länken här nedan. Kontakta arbetslagsledare om du saknar BankID.