Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Så kan du hjälpa flyktingar som kommer till Pajala kommun

Det är många som är engagerade och vill hjälpa de människor som har flytt hit från olika platser i världen. Här får du flera tips på hur du kan stötta dem som bor i Pajala kommun.

För att de människor som flytt hit från olika kris och krigsdrabbade platser i världen så snart som möjligt ska finna sin plats i samhället är det viktigt med ett gott samarbete mellan Migrationsverket, kommunen, regionen och civilsamhället. Det betyder mycket att du som civilperson vill hjälpa och verka för ett samhälle där de som kommer till kommunen känner sig välkomna. Det finns många olika sätt att hjälpa till på.

I och med kriget i Ukraina har EU:s medlemsstater aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att personer som flyr från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Tillståndet ger dem möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till förskola och skola för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Ukrainska medborgare kan välja att vistas i Sverige i 90 dagar innan de behöver kontakta Migrationsverket och ansöka om uppehållstillstånd.

Pajala kommun ansvarar för att ordna plats för alla barn i förskola och skola. Vi har också ett ansvar för barnens sociala situation och se till så att de lever under trygga förhållanden.

Från den 1 juli 2022 tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende till dem som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet. Ansvarsövertagandet från Migrationsverket sker successivt under andra halvåret 2022. (Migrationsverket behåller sina övriga ansvarsområden för dessa personer, exempelvis ekonomiskt bistånd.) 

Om ensamkommande barn och unga anvisas hit, är det kommunen som tar emot dem och ansvarar för boende och omsorg.

Frivilligorganisationer, församlingar och studieförbund i kommunen jobbar med att hjälpa flyktingar på flera sätt.

Om du vill hjälpa till som volontär kan du kontakta en lokal frivilligorganisation, som Röda korset, ABF eller Pajala församling. 

Vill du hjälpa flyktingarna i Pajala kommun?

Om du vill skänka saker kan du vända dig till privata grupper och initiativ, kontakta kommunens flyktingsamordnare eller second hand butiker, ex. Röda korset. 

Har du, din förening eller ditt företag ett hus, en lägenhet eller en större byggnad som kan fungera som temporära bostäder med många sovplatser? Det kan till exempel vara lägenhetshus, vandrarhem, campingplatser, idrottshallar och andra samlingslokaler som kan iordningsställas till tillfälliga boenden.

Då kan du du kontakta kommunens flyktingsamordnare. 

Flyktingarna från Ukraina har enligt massflyktsdirektivet inte rätt till kommunal vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI).

Om du vill hjälpa till med att undervisa i svenska språket kan du ta kontakt med ett studieförbund och erbjuda dina tjänster, exempelvis ABF.

Nu när det kommer många flyktingar till kommunen behövs flera kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem och gode män.