Hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvård gör det möjligt för dig med långvarig sjukdom eller med funktionshinder att vårdas i det egna hemmet, både under en kortare eller längre period.

Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Om du är inskriven i hemsjukvården har distriktssköterskan samordningsansvaret för dina hälso- och sjukvårdsinsatser.