""

Lediga jobb

Tillsammans skapar vi en meningsfull vardag och framtid för de som verkar och lever i Pajala kommun. Gör skillnad. Gör det med oss. Välkommen med din ansökan.

Filtrera annonser

Yrke

Anställningstyp

Anställningsform

1:e Socialsekreterare, Socialtjänsten Pajala Kommun

Pajala kommun - Socialförvaltningen - Pajala
1:e Socialsekreteraren ska: - Aktualisera ansökningar samt anmälningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) för barn/unga samt vuxna, inklusive hantering av mer akuta situationer inom ramen för lagstiftningen, samt genomföra utredningar i gällande lagstiftning, inklusive den lagstadgade dokumentationen av arbetet. - Handläggning enligt Föräldrabalken, LSS, LVU samt LVM vid behov, samt följa delegationsordningen för beslut delegerade till 1:e socialsekreterare - Kommunicera/meddela beslut samt behandlingsplaner till klienter samt kommunal/extern verkställighet. - Kommunicera med brukare/klient i egenskap av socialsekreterare och representant för kommunens socialtjänst meddela rätt till, samt möjligheter till stöd och hjälp. - Delta i, och presentera relevanta ärenden enligt gällande dokumentationsordning för Socialnämnden eller annan relevant politisk organisation. - I huvudsak om inte ansvarig chef kommunicerar annat utifrån rådande arbetssituation, effektivt planera samt schemalägga för sitt eget arbete utifrån av chef fördelade ärendeansvar utifrån sin anställningsgrad. - Kontinuerligt (vecko/månadsmöten) kommunicera sin arbetsbelastning och sina behov till ansvarig chef. - Samverka med Öppenstödet/kommunal och extern verkställighet samt andra viktiga aktörer i det dagliga arbetet både inom och utanför den kommunala organisationen, i den utsträckning att arbetets ansvarsområden och vägledande principer kräver detta. - Tillsammans med Verksamhetschefen arbeta för en kostnadseffektiv och rättssäker Myndighetsutövning i Pajala Kommun. - Handleda och agera metodstöd och ärendestöd till Socialsekreterare inom den 1:e socialsekreterarens ansvarsområden, både i grupp- och enskilda samtal. - Att vid behov och önskemål från personal leda samt hålla i ärendemöten för att diskutera metod- ärende och fördelningsfrågor. - Den 1:e socialsekreteraren är föredragande vid socialnämnden samt vid förvaltningsdomstolarna.

Ansök senast 24 augusti (om 91 dagar)

Heltid, Tillsvidareanställning

Läs mer och ansök